• Legenda
  • ikona inwestycji
  • ikona wybranej inwestycji

Obwodnica DK 11

Powierzchnia całkowita: 16886 m2

Rejon pomiędzy obwodnicą a traktem kolejowym.

Zobacz panoramę 3D

Dane adresowe

Urząd Miejski w Tarnowskich Górach

ul. Rynek 4

42-600 Tarnowskie Góry

tel. +48 32 39 33 600

fax +48 32 39 33 602

www.tarnowskiegory.pl

Powierzchnia całkowita

16886 m2

Obecny stan zagospodarowania

Łąki, nieużytki.

Przeznaczenie według planu

Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dzielnic południowych miasta Tarnowskie Góry – Bobrowniki Zachód, Repty Śląskie, Stare Tarnowice i osiedle Przyjaźń. Tereny produkcyjno-usługowe z podstawowym przeznaczeniem pod obiekty produkcyjne, magazynowo-składowe oraz usługowe.

Informacje o terenach przyległych

Od strony ul. Małej (od zachodu) teren usługowy, od północy – po drugiej stronie obwodnicy teren usług publicznych i komercyjnych, od wschodu tereny zieleni urządzonej.

Działki wchodzące w skład inwestycji

Nr Nr KW Pow. całkowita Prawo do dysponowania
    16886 m2 Gmina Tarnowskie Góry.
Pow. całkowita 16 886 m2  
© 2017 Tarnowskie Góry
projekt
i wykonanie
Reklama Tarnowskie Góry